GDPR

GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Respektujeme soukromí každého, kdo využívá naše služby. Proto bychom vás rádi informovali, jakým způsobem osobní údaje používáme. Doporučujeme si tyto zásady přečíst, abyste věděli, co čekat a jak reagovat.

Co tyto zásady upravují ?

Tyto zásady ochrany osobních údajů informují o zpracování Vašich osobních údajů, které jsou shromažďovány při činnostech realizovaných naší společností.

Zásady platí pro většinu našich činností, někde však mohou být mírně upravené. Pokud bude mít některá z našich činností jiné zásady ochrany osobních údajů, budete na to upozorněni.

Kdo odpovídá za zpracování osobních údajů shromažďovaných v naší společnosti ?

Správcem Vašich osobních údajů shromažďovaných v rámci naší společnosti je Jednatelka společnosti.

Zvláštní upozornění pro osoby mladší 18 let

Naše služby nejsou určeny pro osoby do 18 let. Údaje týkající se takových osob nebudeme úmyslně shromažďovat, používat, poskytovat ani zpracovávat. Pokud jste tedy mladší 18 let, nezasílejte nám, prosím, své osobní údaje (například jméno a příjmení, poštovní a emailovou adresu). Pokud se nás přesto budete chtít na něco zeptat, nebo po vás naše stránky budou vyžadovat osobní údaje, požádejte o jejich zadání rodiče nebo jiného zákonného zástupce.

Pro jaké účely jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Osobní údaje (jména, adresy, telefonní čísla a email) sbíráme a používáme, abychom vám mohli lépe poskytnout požadované služby nebo informace. Vaše osobní údaje nám umožňují:

  • reagovat na vaše dotazy a žádosti

  • zpracovat vaše objednávky nebo žádosti

  • spravovat dokumentaci nebo jinak plnit své závazky vůči vám

  • předvídat a řešit problémy u dodávek zboží nebo služeb

  • vytvářet produkty nebo služby podle vašich potřeb.

Abychom naše služby mohli optimalizovat, můžeme vaše osobní údaje použít pro účely přímého marketingu.

Samozřejmě respektujeme vaše soukromí, a tak budeme vaše osobní údaje používat pouze v souladu s platnými právními předpisy (Narizeni-EU-2016/679_GDPR).

Pokud je pro zpracování Vašich osobních údajů potřeba poskytnutí Vašeho souhlasu, budete o poskytnutí takového souhlasu požádáni.

Pokud budete kdykoli požadovat, abychom přestali Vaše osobní údaje pro uvedené účely zpracovávat, kontaktujte nás podle dále uvedených pokynů.

Vaše osobní údaje přestaneme používat pro tyto účely hned, jakmile to bude možné.

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty, resp. předány k dalšímu zpracování i dalším společnostem, které jsou součástí skupiny našich externích poskytovatelů.

S výjimkou situací uvedených v těchto zásadách nebudeme žádné osobní údaje poskytovat bez vašeho souhlasu, pokud k tomu nebudeme povinni ze zákona (např. v rámci vyšetřování a prevence trestné činnosti), nebo pokud takové poskytnutí souhlasu není vyžadováno podle platných právních předpisů.

Ujišťujeme vás, že vaše osobní údaje nebudeme používat k žádnému z účelů, které si nepřejete, pokud jste to uvedli při odesílání těchto údajů nebo tak učiníte později.

Shromažďování jiných než osobních údajů

Můžeme také shromažďovat údaje, které nemají povahu osobních údajů, např. typ internetového prohlížeče, který používáte, nebo z jakých stránek jste na naše stránky zavítali. Vámi poskytnuté údaje v rámci např. korespondence můžeme také zpracovat v souhrnné formě. Z těchto údajů nelze zjistit vaši totožnost. Cílem je zlepšování našich služeb.

Aktualizace Vašich osobních údajů

Naším cílem je mít o vás co nejpřesnější informace. Pokud byste chtěli zkontrolovat, změnit nebo odstranit poskytnuté údaje, kontaktujte nás podle dále uvedených pokynů.

Zabezpečení osobních údajů

Ceníme si vašich osobních údajů, a proto zajistíme jejich odpovídající ochranu. K ochraně těchto dat před nepovolanými osobami a zneužitím jsme zavedli potřebná technická opatření a zásady a tyto budeme podle potřeby a vývoje techniky aktualizovat.

Použití osobních údajů, které jste poskytnuli na jiných webových stránkách

Na našich stránkách můžete najít odkazy na jiné weby, nebo se na naše webové stránky dostanete prostřednictvím odkazu odjinud. Jak jistě chápete, nemůžeme nést odpovědnost za ochranu soukromí a postupy jiných webových stránek. Obsah takových stránek podléhá podmínkám použití a dalším pokynům a informacím o ochraně osobních údajů jejich autorů.

Doporučujeme zkontrolovat zásady navštívených stránek a seznámíte se se svými právy a závazky, zejména pokud z nich odesíláte nějaké informace. S připomínkami a dotazy k cizím stránkám se prosím obracejte na jejich vlastníka nebo provozovatele.

Změny těchto zásad

V těchto zásadách můžeme příležitostně provádět změny vyvolané legislativními úpravami. Pokud budou tyto změny podstatné, uvedeme je na této stránce a budeme se snažit vás na ně upozornit. Doporučujeme naše zásady ochrany pravidelně kontrolovat.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas by měl být dán jednoznačným potvrzením, které je vyjádřením svobodného, konkrétního, informovaného a jednoznačného svolení subjektu údajů ke zpracování osobních údajů, které se jej týkají, a to v podobě písemného prohlášení, i učiněného elektronicky, nebo ústního prohlášení. Mohlo by se například jednat o zaškrtnutí políčka při návštěvě internetové stránky, volbu technického nastavení pro služby informační společnosti nebo jiné prohlášení či jednání, které v této souvislosti jasně signalizuje souhlas subjektu údajů s navrhovaným zpracováním jeho osobních údajů. Mlčení, předem zaškrtnutá políčka nebo nečinnost by tudíž neměly být považovány za souhlas. Souhlas by se měl vztahovat na veškeré činnosti zpracování prováděné pro stejný účel nebo stejné účely. Jestliže má zpracování několik účelů, měl by být souhlas udělen pro všechny. Má-li subjekt údajů vyjádřit souhlas na základě žádosti podané elektronickými prostředky, musí být žádost jasná a stručná a nesmí zbytečně narušit využívání služby, pro kterou je souhlas dáván.

WhatsApp chat