TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE

Léty ověřená technologie Electrographite Carbon Co. (Pty) Ltd.

Naše technologie je typická pro průmysl zpracování uhlíku. Výrobní procesy a postupy, které používáme, jsou založeny na stejném základu jako postupy ostatních firem na celém světě, ovšem s tím rozdílem, že my vyrábíme uhlíkové a grafitové materiály bez použití síry. Díky tomu jsou naše výrobní postupy ohleduplnější k životnímu prostředí. Vyvinuli jsme také vlastní technologický postup grafitace. Naší metodou trvá zpracování jedné dávky materiálu jen asi 12 až 18 hodin, na rozdíl od Atchisonovy metody, kdy si grafitace stejné dávky materiálu vyžádá zhruba 3 až 6 týdnů. Díky rychlé grafitaci je naše metoda efektivnější, přináší úspory nákladů na materiál a ty lze dále předávat na klienta.

Výzkum a vývoj v oblasti výroby a výrobních postupů probíhá ve firmě i nadále. Naším cílem je zajistit očekávanou vyšší výnosnost a zkrácení času potřebného k výrobě uhlíkových a grafitových materiálů, aniž bychom slevili z nároků na kvalitu výrobků.

Máme vlastní systém vakuotlakové impregnace VPI (Vacuum Pressure Impregnation), jenž nám umožňuje impregnovat uhlíkové a grafitové materiály pomocí různých tekutých látek, rozpouštědel, pryskyřic, stearátů, vosků a smůly.

Ve vlastní laboratoři provádíme analýzu uhlíkových a grafitových materiálů, posuzujeme, zda dosahují vlastností vzorků, a kontrolujeme, zda se v nich nevyskytují závady. Laboratoř využíváme také pro vlastní sledování probíhajících fází výroby. Nabízíme také kompletní analýzu níže uvedených vlastností:

  • Specifický odpor
  • Tvrdost podle Shoreho
  • Specifická hustota
  • Pokles napětí
  • Pevnost v tahu utěsněných spojů
  • Síla ohybu
  • Pevnost v tahu
  • Pevnost v tlaku
  • Chemická analýza mokrou cestou
  • Analýza uhlíku, dusíku a síry.
WhatsApp chat