FIREMNÍ POLITIKA

FIREMNÍ POLITIKA

Prohlášení o politice kvality

Firma Carbonsmay s. r. o. se zavazuje, že bude svým zákazníkům nabízet kvalitní výrobky a služby, pečovat o rozvoj svých zaměstnanců a rozšiřovat své služby zákazníkům.
Pro potřeby svých zákazníků:
Navazujeme a udržujeme se všemi zákazníky odborné a profesionální vztahy a společně pak zjišťujeme jejich požadavky.
Staráme se o to, aby byla ve všech aspektech naší činnosti naplňována veškerá opatření na zajištění účelného vynakládání nákladů, což má příznivý dopad na ceny našich výrobků.
Zavazujeme se, že naše výrobky a námi poskytované služby budou odpovídající kvality, naše cílevědomé úsilí splní a bude-li to možné i překročí očekávání našich zákazníků.
S dodavateli si budujeme vztahy týmové spolupráce založené na přátelství a důvěře.

Pro naplnění potřeb svých zaměstnanců:

Dodržujeme ve všech oborech své činnosti nejvyšší standardy obchodní etiky.
Oceňujeme přínos zaměstnanců.
Prostřednictvím efektivního vedení, týmové spolupráce, odborných školení a dobré komunikace umožňujeme, aby si každý z našich zaměstnanců rozvíjel podnikavého ducha, projevoval nadšení, pěstoval kreativitu, zaměřoval se na pozitivní výsledky a plně se ztotožnil s odhodláním firmy dosahovat špičkové kvality nabízených výrobků a služeb.
Zajišťujeme bezpečné pracovní prostředí a prosazujeme bezpečné pracovní postupy.

Naše cíle:

Dosahovat trvalých a přiměřených zisků.
Růst regulovaně a disciplinovaně.
Zajišťovat ochranu majetku organizace a bezpečnost pracovního prostředí.
Pomocí “MAXIMÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ NA KVALITU” dosahovat “VYSOKÉ KVALITY”.

WhatsApp chat