Přítlak uhlíkových kartáčů

by administrator

Přítlak uhlíkových kartáčů

Doporučený přítlak kartáčů je uváděný v jednotkách cN/cm2. Optimální přítlak je dán typem a provedením použitých kartáčů odpovídajících provozním podmínkám stroje. Nesprávný nebo nerovnoměrný přítlak kartáče může způsobit poškození komutátoru nebo sběrného kroužku, nadměrné opotřebení kartáče nebo vibrace a může mít za následek špatnou komutaci. Kromě toho dochází k výraznému ovlivnění teploty komutátoru nebo sběrného kroužku.

Pro optimalizaci výkonu uhlíkových kartáčů je proto velmi důležité pravidelně kontrolovat správný přítlak kartáčových držáků. Kontrola se provádí pomocí k tomuto účelu speciálně navržené pružinové váhy. Doporučujeme níže uvedené přítlaky kartáčů:

• Pevné komutátorové stroje – 180-200 cN/cm²

• Motory se sběrným kroužkem – 200-250 cN/cm²<br>

• Trakční motory – 300 až 500 cN/cm²

• Turbogenerátory – 130 až 150 cN/cm²