Uspořádání a umístění kartáčů

by administrator

Uspořádání a umístění kartáčů

USPOŘÁDÁNÍ – Pro správnou funkci kartáčů a chod stroje je samozřejmě velmi důležité přesné nastavení neutrálního bodu. Stejnou důležitost má však i správný geometrický tvar uspořádání kartáčových držáků kolem komutátoru odpovídající typu kotvy a vinutí. Ramena kartáčového držáku musí být vždy rovnoběžná s lamelami komutátoru. Vzdálenost mezi kartáčovým držákem a komutátorem by měla činit 1,5 až 2 mm.

Pokud byl komutátor osoustružen, bude třeba kartáčové držáky znovu nastavit na správnou vzdálenost.

UMÍSTĚNÍ – Typ uhlíkového kartáče, který má být na určitém stroji použitý, je třeba pečlivě zvážit. Někdy totiž skutečné provozní podmínky neodpovídají podmínkám, pro něž byl motor původně navržen. V takovém případě se vždy jedná o určitý kompromis. V důsledku rozdílů v zatížení dochází u komutátorů a uhlíkových kartáčů časem k obroušení. V případě, že se na zařízení projeví mechanické opotřebovávání dílů, doporučuje se uspořádat kartáče střídavě či stupňovitě. Toto uspořádání zajistí, aby byl kartáčován každý bod komutátoru a nedocházelo na něm ke vzniku stop po kartáčích. Zvláštní pozornost je třeba věnovat tomu, aby kartáče jednoho páru pólů ležely přesně za sebou. Kartáče následujícího páru se musí vůči párům, které leží před nimi a za nimi, nastavit mírně stranou. To umožní rozložit obrušování komutátoru po celé ploše a vyhnout se tak vzniku takzvaných vyjetých kolejí.

Nesprávně
Správně