Souosý chod

by administrator

Souosý chod

Komutátor a sběrný kroužek musí mít zcela souosý chod. Pokud tomu tak není, kartáč se ze styčné plochy nadzvedne a způsobí nadměrné jiskření. To vede ke vzniku důlkové koroze a následnému poškození povrchu sběrného kroužku nebo komutátoru. Menší deformace je možné opravit ručně, pomocí brousku na komutátory. Je-li však deformace příliš velká, je třeba komutátor nebo sběrný kroužek osoustružit nebo obrousit v jeho vlastním ložisku, pokud možno v plné rychlosti.