Montáž a usazení uhlíkových kartáčů

by administrator

Montáž a usazení uhlíkových kartáčů

Při montáži celé sady uhlíkových kartáčů do stroje je velmi důležité, aby se osadily tak, aby byl zajištěn plný kontakt dosedacích ploch kartáčů s komutátorem nebo sběrným kroužkem a nedocházelo k jejich přetěžování. Uhlíkové kartáče je možné usazovat různými způsoby. Nejběžnější je použití usazovacího přípravku. Částečky jemného brusného kamene kartáče perfektně zaoblí a vytvoří dokonalou styčnou plochu. Po usazení kartáčů je třeba stroj zastavit a důkladně jej vyčistit. Kartáče zvedněte z držáků a pomocí foukaného vzduchu vyčistěte celou oblast, kde byly uhlíkové kartáče v kontaktu s komutátorem nebo sběrným kroužkem. Zkontrolujte také, zda se mezi lamelami komutátoru nebo na povrchu sběrného kroužku neusadil brusný prach.

Další způsob usazování uhlíkových kartáčů je vložit do komutátoru nebo sběrného kroužku smirkový papír, upevnit uhlíkové kartáče do držáku, přitlačit je přítlačným palcem pružiny a pomalu otáčet komutátorem nebo sběrným kroužkem ve směru jeho normálního chodu. Není-li možné komutátorem nebo sběrným kroužkem otáčet, vložte pod uhlíkový kartáč delší proužek smirkového papíru, jak bylo uvedeno výše, a jeden uhlíkový kartáč po druhém obruste pomocí smirkového papíru, kterým přejíždíte po kartáči tam a zpět, dokud se nedocílí žádaného zaoblení.

Vyměňují-li se kartáče jednotlivě, například máte-li 16 kartáčů v sadě, 4 na rameni a vyměňujete jeden kartáč na každém rameni, není třeba vyměněný kartáč usazovat, protože se usadí sám a ostatní kartáče v rameni ponesou zátěž navíc, dokud nebude dosaženo plného kontaktu.

Usazovací přípravek - správně
Smirkový papír - nesprávně
Smirkový papír - nesprávně

Nezapomínejte prosím, že výše uvedený tip na údržbu zařízení musí stejně jako ostatní provádět kvalifikovaný elektrikář a v případě, že tomu tak není, vždy se před zahájeném práce na stroji ujistěte, že je správně odizolován.