Category: Kartáčové uhlíky

Přítlak uhlíkových kartáčů

by administrator

Přítlak uhlíkových kartáčů Doporučený přítlak kartáčů je uváděný v jednotkách cN/cm2. Optimální přítlak je dán typem a provedením použitých kartáčů odpovídajících provozním podmínkám stroje. Nesprávný nebo nerovnoměrný přítlak kartáče může způsobit poškození komutátoru nebo sběrného kroužku, nadměrné opotřebení kartáče nebo vibrace a může mít za následek špatnou komutaci. Kromě toho dochází k výraznému ovlivnění teploty […]

Uspořádání a umístění kartáčů

by administrator

Uspořádání a umístění kartáčů USPOŘÁDÁNÍ – Pro správnou funkci kartáčů a chod stroje je samozřejmě velmi důležité přesné nastavení neutrálního bodu. Stejnou důležitost má však i správný geometrický tvar uspořádání kartáčových držáků kolem komutátoru odpovídající typu kotvy a vinutí. Ramena kartáčového držáku musí být vždy rovnoběžná s lamelami komutátoru. Vzdálenost mezi kartáčovým držákem a komutátorem by […]

Montáž a usazení uhlíkových kartáčů

by administrator

Montáž a usazení uhlíkových kartáčů Při montáži celé sady uhlíkových kartáčů do stroje je velmi důležité, aby se osadily tak, aby byl zajištěn plný kontakt dosedacích ploch kartáčů s komutátorem nebo sběrným kroužkem a nedocházelo k jejich přetěžování. Uhlíkové kartáče je možné usazovat různými způsoby. Nejběžnější je použití usazovacího přípravku. Částečky jemného brusného kamene kartáče […]

Další Informace O Uhlíkových Kartáčích

by administrator

Další Informace O Uhlíkových Kartáčích V této části najdete další informace týkající se uhlíkových kartáčů, jako je komutátorová izolace, souosý chod, přítlak kartáče, uspořádání kartáčů a jejich rozmístění, nastavení kartáčových držáků, montáž a usazení uhlíkových kartáčů. Uváděné informace vám budou užitečné při výměně uhlíkových kartáčů na strojích a jejich nedodržení může mít za následek vznik […]

WhatsApp chat