Schéma povrchu komutátoru

by administrator

Schéma povrchu komutátoru

S1-LEHKÝ FILM

Lehký film po celém povrchu komutátoru představuje jeden z normálních stavů, s nímž se obvykle setkáváme u dobře fungujících strojů. Odstín filmu závisí na kvalitě kartáče.

S2-TMAVÁ PATINA

Dobrý stav. Barva filmu může mít světlý až tmavý odstín, ale důležité je, aby byla jednotná a stejnoměrná. Obvykle má dobrý film nepatrně lesklý vzhled.

S3-SKVRNITÝ FILM

Nerovnoměrný stav filmu je poměrně běžný. K možným příčinám patří: ovalita komutátoru, kontaktní přítlak kartáče, rozdílná magnetická pole a chemické výpary. To vše přispívá k tvorbě podobného typu filmu.

S4-FILM NA DRÁŽKÁCH LAMEL

Film má opakující se světlý a tmavý vzorec, který souvisí s počtem cívek kotvy na drážku. Tento vzorec závisí na provedení stroje a stavu vinutí. Stav lze zlepšit změnou typu kartáče.

S5-PRUHY

Jsou-li pruhy pouze na filmu, nejsou pro komutátor škodlivé. Stav neohrožuje životnost kartáčů a komutátoru. Tento typ filmu může souviset s nízkou hustotou proudu na kartáči, vysokou vlhkostí, mastnotou a agresivními výpary.

S6-JASNÉ SKVRNY

Jasné skvrny na filmu jsou příznakem špatného kontaktu nebo přetížení. Výsledné jiskření pod kartáčem má tendenci zničit patinu a následně, po jisté době, narušit komutátor.

S7-OPALOVÁNÍ LAMEL

Opalování lamel znamená narušení zadní hrany lamely komutátoru. Špatně nastavená elektrická symetrie držáků kartáčů nebo špatná komutace. Pokud se tento stav neopraví, může způsobit vážné poškození komutátoru nebo přeskok.

S8-PÁLENÍ DRÁŽEK MEZI LAMELAMI

Pálení drážek mezi lamelami může vést k narušení každé druhé, třetí nebo čtvrté lamely komutátoru v závislosti na provedení vinutí kotvy. Tento stav může být způsoben nadskakováním kartáče, nesprávným materiálem kartáče, provedením kartáče nebo elektrickým nastavením stroje. Vážně poškozuje komutátor a snižuje životnost kartáčů.

S9-PATINA S PRUHY OD SBĚRU NEBO OPOTŘEBENÍ

Pruhovaný film bez opotřebení komutátoru, stopy se mohou lišit šířkou a barvou. Způsobeno atmosférickými podmínkami (vlhkostí, olejovými výpary nebo jinými plyny) nebo nedostatečným zatížením. Nedojde-li k nápravě, může vyvolat poškození komutátoru.

S10-PÁLENÍ ROZTEČE LAMEL

Pálení rozteče lamel má za následek narušení lamel v rozsahu odpovídajícím 1/2 počtu kartáčových ramen a postupuje dál až do rozsahu rovnajícímu se počtu kartáčových ramen. Tento stav je způsoben elektrickým narušením, jako je nevyvážená kotva, selhání vyrovnávače nebo špatné spojení stoupacího vedení.

S11-RÝHOVÁNÍ

Stejnoměrné obvodové opotřebení komutátoru o šíři kartáče se nazývá rýhování. Tento stav může být způsoben příliš velkým množstvím brusného prachu v atmosféře, brusným kartáčem nebo příliš slabým přítlakem pružiny (pod 100g/cm²). Opotřebení komutátorů může snížit správná aplikace kartáče a filtrování vzduchu u nuceně větraných motorů.

S12-SBÍRÁNÍ MĚDI

Ke sbírání mědi dochází, když vysoká energie přenáší měď v roztaveném stavu. Částice se pokryjí kontaminujícími látkami z okolního prostředí nebo impregnace kartáče a náležitě neoxidují tak, aby na povrchu komutátoru vytvořily film. Hromadí se pak na okraji lamely a postupem času překryjí izolační slídu nebo vážně podkosí hrany lamel.