Schéma kontaktních ploch

by administrator

Schéma kontaktních ploch

C1-STEJNOMĚRNĚ HLADKÝ POVRCH

Ukazuje na správnou funkci kartáče. Příčinou zrcadlově lesklého povrchu (skelný vzhled), mohou být vibrace ve vysokých frekvencích způsobené nízkým napětím. Zkontrolujte, zda se po stranách kartáče neobjevují známky vibrací.

C2-POVRCH S OTEVŘENOU TEXTUROU

Také ukazuje na uspokojivou funkci kartáče. Daný vzhled závisí na typu kartáče.

C3-POVRCH S JEMNÝMI LINIEMI

Opět uspokojivý stav. Jemné linie naznačují přítomnost prachu v atmosféře. To lze zlepšit používáním filtrů nebo přívodem vzduchu ke stroji z jiného prostoru.

C4-JEMNĚ PRUHOVANÝ POVRCH

Představuje další stupeň vývoje výše uvedeného stavu (3). Běžnou příčinou tohoto stavu bývá znečištění v atmosféře nebo nedostatečné proudové zatížení.

C5-VÝRAZNĚ RÝHOVANÝ POVRCH

Podobné jako výše (4), ale jedná se o vážnější problém nebo stav trval déle.

C6-POVRCH SE ŠMOUHAMI

Bývá spojeno se ztíženou komutací. Může vznikat následkem nesprávně nastavené neutrální polohy kartáčů, kvůli problémům s komutačními póly nebo jiné z příčin špatné komutace.

C7- OPÁLENÉ KRAJE

Běžně se objevují na zadní hraně kartáče. Způsobeno špatnou komutací a silným jiskřením.

C8-DŮLKOVITÝ POVRCH

Ukazuje na silné jiskření pod kartáčem v důsledku proudového přetížení nebo přerušení kontaktu. 

C9-VRSTEVNATÝ POVRCH

Jedná se o neobvyklý stav způsobený závadou na vinutí kotvy, která pak za provozu přivádí rázové napětí.

C10-DVOUVRSTVÝ POVRCH

Objevuje se v důsledku naklonění kartáče při zpětném chodu stroje, tzn. kartáč se usadí v obou směrech otáčení. Samo o sobě to nezavdává žádný důvod k obavám.

C11-ČÁSTEČKY MĚDI

Sbírání mědi z povrchu komutátoru může být způsobeno problémy s nabíráním mědi nebo nadměrným špičkovým zatížením. To může mít za následek další opotřebovávání komutátoru. Zkontrolujte typ kartáče.

C12-ODŠTÍPNUTÉ HRANY

Běžně se objevuje u náběhové hrany kartáče. Poškození může být způsobeno špatným profilem komutátoru, vystupující slídou, volným stoupacím vedením a výraznou nestabilitou kartáče.