Nastavení kartáčových držáků

by administrator

Nastavení kartáčových držáků

Při nastavování kartáčových držáků je nutné dbát na to, aby vzdálenost mezi držákem kartáče a povrchem komutátoru nebyla větší než 2 mm a ramena kartáčových držáků byla rovnoběžná s lamelami komutátoru. Při nastavování kartáčových držáků a uhlíkových kartáčů lze podle směru otáčení komutátoru volit mezi třemi polohami. Tyto tři polohy se nazývají: vlečná, reakční a radiální. U motorů s oběma směry otáčení se doporučuje, aby se uhlíkové kartáče na komutátoru nastavily do radiální pozice, protože použité síly budou v obou směrech téměř stejné. Stejné pravidlo platí i pro uhlíkové kartáče ve vlečné poloze s úhlem 7,5°, které fungují buď pro oba nebo jen jeden směr otáčení. V reakční poloze musí být úhel nastavený na vrchu uhlíkového kartáče, kde působí tlak pružiny, přesně v opačném směru než rotace komutátoru.

Nesprávně
Správně
Radiální poloha kartáčového držáku
Vlečná poloha kartáčového držáku
Reakční poloha kartáčového držáku